ENERGIANTUOTANTO

Tuulivoimalat | Lämpövoimalaitokset | Bioenergia | Vesivoimalaitokset | Jätteenpolttolaitokset

LUONNONVARAT

Malminetsintä | Turvetuotantoalueet | Kallionlouhinta | Kivenmurskaus | Suljettavat kaivokset

TEOLLISUUS

Teräksen tuotanto | Metalliteollisuus | Öljynjalostamot | Jätteiden käsittely | Kemianteollisuus

INFRASTRUKTUURI

Satamat | Sillat | Kaapelit | Lentokentät | Kiinteistömuuntamot

petri vesa

Ympäristölainsäädäntö muuttuu jatkuvasti.

Sinun ei tarvitse huolehtia kaikesta itse, vaan seuraan asiakkaitteni apuna lainsäädännön muuttumista.

Ympäristöoikeuden lisäksi olen erikoistunut hallinto- ja kiinteistöoikeudellisiin asioihin.

Palveluistani hyötyvät parhaiten teollisuusyritykset ja muu liike-elämä, teollisuuden edunvalvontajärjestöt sekä julkisyhteisöt, kuten kunnat.

Kohdasta Toimialamme löytyy esimerkkejä aloista, joiden parissa olen tähän mennessä työskennellyt.

Selvityksiä ja lupa-asioita varten löydän toimintamallin, joka palvelee asiakasta parhaiten.

logo asianajajaliittoAnnan myös käyttöön laajan yhteistyöverkostoni, johon kuuluu mm. muiden erikoisalojen asianajajia, insinööritoimistoja ja ympäristökonsultteja.