ENERGIANTUOTANTO

Tuulivoimalaitokset | Aurinkovoimalaitokset | Bioenergia | Vesivoimalaitokset | Jätteenpolttolaitokset

TEOLLISUUS

Teräksen tuotanto | Vedyn tuotanto |  Biojalostamot | Metalliteollisuus | Kemianteollisuus

LUONNONVARAT

Malminetsintä | Turvetuotanto | Kallionlouhinta | Kivenmurskaus | Suljettavat kaivokset

INFRASTRUKTUURI

Voimajohdot | Satamat | Kiinteistömuuntamot | Sillat | Lentokentät

petri vesa

Ympäristölainsäädäntö muuttuu jatkuvasti.

 

Sinun ei tarvitse huolehtia kaikesta itse, vaan seuraan asiakkaitteni apuna lainsäädännön muuttumista.

Ympäristöoikeuden lisäksi olen erikoistunut hallinto-, kiinteistö- ja energiaoikeudellisiin asioihin.

Palveluistani hyötyvät parhaiten teollisuusyritykset ja muu liike-elämä, teollisuuden edunvalvontajärjestöt sekä julkisyhteisöt, kuten kunnat.

Kohdista Toimialueet ja Referenssit löytyy esimerkkejä aloista ja toimeksiannoista, joiden parissa olen tähän mennessä työskennellyt

Selvityksiä ja lupa-asioita varten löydän toimintamallin, joka palvelee asiakasta parhaiten. Annan myös käyttöön laajan yhteistyöverkostoni, johon kuuluu mm. muiden erikoisalojen asianajajia, insinööritoimistoja ja ympäristökonsultteja.