Petri Vesa on hoitanut satoja ympäristö-, kiinteistö- ja energiaoikeudellisia toimeksiantoja.

 

Esimerkkejä toimeksiannoista ja julkaisuista:

logo tuulialfa

Avustanut Tuulialfa Oy:tä Turkkiselän tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 2020–2023 (KHO:n vuosikirjaratkaisu KHO 2023:57).

 

logo edilex

Laatinut Edilexiin uutisia korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöstä, 2023

nordfuel

Toiminut asiamiehenä NordFuelin biojalostamon ympäristölupa-asiassa Vaasan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä avustanut Novox Oy:tä ympäristölupahakemuksen laatimiseen liittyvissä selvityksissä, 2021–2023.

energiequelle

Avustanut Energiequelle GmbH:ta tuulivoimapuistojen maanvuokrasopimusten ja muiden sopimusten laadinnassa, 2017–2023.

kaavakartta

Avustanut EPV Tuulivoima Oy:tä tuulivoimapuiston edellyttämään maakuntakaavoitukseen, yleiskaavoitukseen ja poikkeamispäätöksiin liittyvissä valitusasioissa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 2018–2023 (KHO:n vuosikirjapäätökset KHO 2022:11, KHO 2022:12 ja KHO 2023:59).

 

huoltovarmuuskeskus

Laatinut Huoltovarmuuskeskukselle selvityksen keskeytyskriittisten sähkönkäyttöpaikkojen priorisoinnista ja sähkömarkkinalain muutostarpeista, 2021.

Lue selvitys täällä (pdf)

jätekasa hamina

Avustanut Haminan kaupungin ympäristöpalveluita ja laatinut selvityksen jätteisiin liittyvistä vastuista tilanteessa, jossa suuresta määrästä jätteitä ei ollut huolehdittu asianmukaisesti, 2021.

logo ovako

Toiminut Ovako Imatra Oy Ab:n asiamiehenä hallinto-oikeudessa valitusasiassa, joka koski orgaanista ainesta sisältävän jätteen kaatopaikkasijoittamista, 2020–2021.

logo rakli

Laatinut Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:lle selvityksen, joka liittyi maankäyttö- ja rakennuslain suunniteltuun uudistukseen ja kiinteistönomistajan kaavanvalmisteluoikeuteen, 2020.

epv tuulivoima

Toiminut EPV Tuulivoima Oy:n asiamiehenä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA) mukaisessa valitusasiassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 2018–2020. (KHO:n vuosikirjapäätös 2018:149).

logo energiateollisuus

Laatinut Energiateollisuus ry:lle selvityksen painelaitteiden käytönvalvojaan liittyvästä lainsäädännöstä ja säädösten muutostarpeista, 2019–2020.

logo megatuuli

Avustanut Megatuuli Oy:tä, Kalistanneva Wind Farm Oy:tä ja Matkussaari Wind Farm Oy:tä Kalistannevan ja Matkussaaren tuulivoimapuistojen osayleiskaavoja koskevissa valitusasioissa Vaasan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 2016–2020 (KHO:n lyhyt ratkaisuseloste 18.6.2020 t. 2641).

logo sipoo

Avustanut Sipoon kuntaa rakennusjärjestyksen uudistamisessa ja siihen liittyvässä valitusasiassa 2017–2020 (KHO:n vuosikirjaratkaisu KHO 2020:1).

ssab logo

Tehnyt ympäristölupahakemukseen liittyviä selvityksiä sekä toiminut SSAB Europe Oy:n asiamiehenä Hämeenlinnan tehtaiden ympäristölupaa koskevassa valitusasiassa Vaasan hallinto-oikeudessa, 2016–2019.

ssab

Tehnyt ympäristölupahakemukseen liittyviä selvityksiä sekä toiminut SSAB Europe Oy:n asiamiehenä Raahen terästehtaan ympäristölupaa koskevassa valitusasiassa Vaasan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 2016–2019.

energy law in finland

Laatinut artikkelin ”Interaction between Energy Law and Environmental Law” teokseen ”Energy Law in Finland”, Kluwer Law International, Second Edition 2018 (Laura Huomo, Kaisa Huhta, Petri Vesa, Alice Guimaraes-Purokoski, Jaakko Klemettilä, Arto Rajala ja Leea Salminen).

logo novox

Laatinut yhdessä Novox Oy:n kanssa taustaraportin suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltamisesta. Toimeksiantajina Ympäristöministeriö, Energiateollisuuden Ympäristöpooli ja Metsäteollisuus ry, 2017.

Lue raportti täällä
Linkki Novox sivustoon

ympäristöjuridiikka

Laatinut artikkelin ”Ympäristöllisiin lupapäätöksiin liittyvät aloittamisluvat”, Ympäristöjuridiikka 2–3/2017, s. 45–72.

logo upm

Edustanut UPM-Kymmene Oyj:tä toimitusmenettelyssä ja maaoikeudessa asiassa, joka liittyi yhtiön vaatimiin korvauksiin maaperän pilaantumisesta, 2016–2017.