Toimialueet

Petri Vesalla on käytännön kokemusta mm. seuraaviin toimintoihin liittyvistä lupa- ja valitusprosesseista tai oikeudellisista selvityksistä.

Energiantuotanto

energiantuotanto-tuulivoimala

 • Tuulivoimalalaitokset

 • Aurinkovoimalaitokset

 • Bioenergia

 • Vesivoimalaitokset

 • Jätteenpolttolaitokset

Teollisuus

teollisuus-metalliteollisuus

 • Teräksen tuotanto

 • Vedyn tuotanto

 • Biojalostamot

 • Metalliteollisuus

 • Kemianteollisuus

Luonnonvarat

luonnonvarat-malminetsintä

 • Malminetsintä

 • Turvetuotantoalueet

 • Kallionlouhinta

 • Kivenmurskaus

 • Suljettavat kaivokset

Infrastruktuuri

infrastruktuuri-satamat

 • Voimajohdot

 • Satamat

 • Kiinteistömuuntamot

 • Sillat

 • Lentokentät