Yritys

Olemme erikoistuneet lupa- ja valitusasioihin, kuten ympäristölupiin, vesilupiin, päästökauppaan, kaivoslainsäädäntöön, luonnonsuojelulainsäädäntöön sekä kaavoitukseen ja rakentamiseen. Myös hallinto-oikeudelliset kysymykset ja kunnallisvalitukset ovat erikoisosaamistamme.

Yritys- ja kiinteistökaupoissa vastuullamme on usein lupa-asioihin ja kiinteistöoikeudellisiin asioihin liittyvät due diligence -selvitykset ja kaupan ehtojen arviointi. Tavallisia toimeksiantoja ovat myös erilaiset selvitykset vaikkapa riskeistä, toimintamahdollisuuksista ja uuden lainsäädännön vaikutuksista.

Petri Vesa asianajaja

Asianajaja Petri Vesa

Petri Vesa on toiminut Pohjolan Voima Oy:n ympäristölakimiehenä 1998–2006 sekä työskennellyt muissa asianajotoimistoissa 2006–2013. Sivutoimisesti hän on työskennellyt aiemmin myös Energia-alan keskusliiton ympäristöasiantuntijana. Oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi Petri on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon (teknillinen fysiikka/energia-tekniikka ja ympäristönsuojelutekniikka).

Petri kuuluu Suomen Asianajajaliiton eettisen valiokuntaan. Vuosina 2011-2016 hän on ollut Asianajajaliiton ympäristöoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja. Aiemmin hän on ollut muun muassa ympäristöministeriön nimeämässä tuulivoimatyöryhmässä, valtioneuvoston EU-asioiden komitean ympäristöjaoston laajassa kokoonpanossa, Ilmansuojeluyhdistys ry:n hallituksessa sekä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä teollisuuden edunvalvontatyöryhmissä.

Petri on kirjoittanut oikeustieteellisiä artikkeleja, joista viimeisin, ”Interaction between Energy Law and Environmental Law”, on julkaistu Kluwer Law Internationalin teoksessa Energy Law – Finland.

Hinnat

Hinnoittelumme perustuu tuntiveloitukseen 270 €/h + alv. Tapauskohtaisesti toimeksiantojen hinnoittelu voi perustua myös kiinteään hintaan.